Ana Sayfa

Ana Sayfa

letişim

İletişim

KPSS Dershanesi Logo Anasayfa

KPSS Genel Kültür

KPSS Genel Yetenek

KPSS Eğitim Bilimleri

KPSS Haberleri

KPSS Eğitim Videoları

KPSS A Grubu Hazırlık

KPSS VCD Eğitim Setleri

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Seti KPSS Eğitim Bilimleri Eğitim Seti KPSS Genel Kültür Kitapları - Genel Yetenek Kitapları- Eğitim Bilimleri Kitapları KPSS Eğitim Marketi


KPSS Geometri Konu BaşlıklarıKPSS Geometri Konu Başlıkları KPSS Geometri Konu Özetleri KPSS Geometri Açılar

Açılar

Tanım: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine "açı" denir.
Açıyı oluşturan ışınlara "açının kenarları", ışının ortak noktasına da "açının köşesi" denir. AOB açısı, AOB biçiminde yazılır

KPSS Geometri

a G R+ sayısına AOB veya BOA nın ölçüsü denir.
m(ÂOB) = m (BOA) = a
Geometride temel açı birimi "derece"dir.

Açı Ölçüsü Birimleri
1. Derece: Bir daire çevresinin 360'da birini gören merkez açıya bir derecelik (1°) açı denir.
2. Grad: Bir tam açının 400'de birine 1 gradlık (1^) açı denir.
3. Radyan: Çemberde yarıçap uzunluğundaki yayı gören merkez açıya 1 radyanlık (1 rad.)
açı denir. Bir tam açının ölçüsü 2u radyandır. 360° = 400G = 2n rad. olup aralarında
D G R
180; 200 " n

Açı Çeşitleri
1. Dar Açı: Ölçüsü 90°'den küçük olan açılardır.

Açı Çeşitleri

2. Dik Açı:
Ölçüsü 90° olan açılardır.

m(AOB) = 90°

3. Geniş Açı:
Ölçüsü 90° ile 180° arasındaki açılardır

3. Geniş Açı:

4. Doğru Açı: Ölçüsü 180° olan açılardır.
1_SP° m(ÂOB) = 180°
AOB

5. Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açılardır.
► Tam açı bir dairedir.

Açıortay: Açının ölçüsünü iki eş parçaya ayıran ışındır.

Açıortay:
Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya "tümler açılar" denir.

Tümler Açılar:

Bütünler Açılar: Toplamları 180° olan iki açıya "bütünler açılar" denir.

Bütünler Açılar:

Ters Açılar: Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılardır.

Ters Açılar