Ana Sayfa

Ana Sayfa

letişim

İletişim

KPSS Dershanesi Logo Anasayfa

KPSS Genel Kültür

KPSS Genel Yetenek

KPSS Eğitim Bilimleri

KPSS Haberleri

KPSS Eğitim Videoları

KPSS A Grubu Hazırlık

KPSS VCD Eğitim Setleri

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Seti KPSS Eğitim Bilimleri Eğitim Seti KPSS Genel Kültür Kitapları - Genel Yetenek Kitapları- Eğitim Bilimleri Kitapları KPSS Eğitim Marketi


KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Konuları KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Konuları Program Geliştirme Konu ÖzetleriKPSS Program Geliştirme Yaklaşımları

Sosyal güç yaklaşımı: Bu yaklaşım eğitim sürecini etkileyen, sosyal yaşantıların araştırılmasını hedefler. Eğitim bir sosyal süreçtir. Bireyin bu süreç içinde bir şeyler öğrendiği ve aktif olduğu oranda başarılı olacağı dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşım konuyu değil; öğrenciyi, etkinliği, konu ve yaşantı arasındaki ilişkiyi önemser.

Çekirdek (Core) program yaklaşımı: Bu program yaklaşımı zorunlu sosyal ihtiyaçlara programın merkezinde yer vermektedir. Bu yaklaşım okulların toplumsal gelişmede fonksiyonel olmayışına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

Geniş alanlar yaklaşımı: Benzer özellik taşıyan alanlar birleştirilip, daha geniş alanlı program yapma desenine denir. Bu yaklaşımda yaklaşımlar arasındaki farklar kalkmakta, konu geniş olarak ele alınmakta ve halen ilköğretim düzeyinde uygulanmaktadır.

Teknoloji yaklaşımı: Öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesi ve başarılı olabilmesi için eğitim ve ders programlarının planlanması ve geliştirilmesidir. Bu yaklaşım üretim alanında gereksinim duyulan insan tipinin yetiştirilmesine yönelik, özellikle meslekî - teknik eğitim alanında kullanılan bir yaklaşımdır. Teknolojik yaklaşımın temel ilkeleri; hedef, işlev, konu ve yöntem, kapsam, program, personel, süreç, çevre, başarı ve değerlendirmedir.

Konu alanı merkezli yaklaşım: Eğitim uygulamalarında en fazla kullanılan yaklaşımdır. Bu yaklaşım insanın en önemli yetisi olarak aklı görür. Akıl bilgiye ulaşmada en önemli unsurdur. Konu yaklaşımında program çeşitli disiplerden oluşur. Fizik, kimya, matematik gibi her biri bir konu alanını oluşturur. Programın amacı konunun yetiştirilmesine yöneliktir. Bu yaklaşımda dersler tamamen birbirinde bağımsız verilir. Konu alanı uzmanları düzenlemede çok etkilidir.

Fonksiyonel yaklaşım: Bu yaklaşım öğrenci davranışlarının açıkça belirtilmesi temeline dayanır. Eğitimde her davranış bir sonraki aşama için giriş davranışını oluşturur. Her bir adım iyi tanımlanmış davranışsal ifadelerle açıklanmalıdır.